Thursday, 25 June 2015

Download Naruto Shippuden Movie 4 OST - Hikari Ni Wa (Best OST of The Lost Tower)
Hikari Ni Wa

Ro takaku noboru hikari,
Wakitachi taru omo hi,
Mamorubeki ryu no michi yo,
Shi na hasha tsu sora o aogi.

Suna, kaze, ara koto mo,
Sagi kokoru koko no hi yo hana ni ma ichira.

Rasen ni tsutayu hikari,
Ryu no te wo tatsu niwa e,
Ari shi hi no omo kage yo,
To wa no uta wo kokoro tsunaii.

Te na, na wa, na to uto mo,
Moe sagaru mane no hi yo yami wugi girisa ga.

Ro takaku noboru hikari,
Nakaru ru toki kioku,
Ayumubeki ikiru michi wo,
Yume ni ikiru sora o aogi.


1 komentar:

Komentar yang baik, menandakan sikap yang baik pula :)